Κατάρτιση Μητρώου Υπόχρεων/ Προτάσεις Re-Battery A.E.


Κατάρτιση Μητρώου Υπόχρεων/ Προτάσεις Re-Battery A.E.


31/01/2013

Η Re - Battery A.E. με επιστολή της στον Ε.Ο.ΑΝ. καταθέτει τις προτάσεις της για την Κατάρτιση του Μητρώου Υπόχρεων.