Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ και στον ΕΟΑΝΕπιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ και στον ΕΟΑΝ της πρ. Ειδ. Γραμμ. Περιβάλλοντος για τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών

28/09/2012

Με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο και στην Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ., κα Κάτια Λαζαρίδη, η πρ. Ειδική Γραμματέας Περιβάλλοντος, κα Μαργαρίτα Καραβασίλη παρεμβαίνει, μεταξύ των άλλων και στο χώρο των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών.