Ο Ε.Ο.ΑΝ βεβαιώνει τη Re–Battery Α.Ε. για το ύψος της χρηματικής εισφοράς των ΥπόχρεωνΟ Ε.Ο.ΑΝ βεβαιώνει τη Re–Battery Α.Ε. για το ύψος της χρηματικής εισφοράς των Υπόχρεων

20/03/2012

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) με έγγραφό του που παρατίθεται ακολούθως σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Re–Battery Α.Ε. βεβαιώνει με απόλυτο τρόπο ότι το ύψος της χρηματικής εισφοράς των Υπόχρεων παραμένει σταθερό και γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους (Υπόχρεους) ότι είναι θέμα αποκλειστικά δικής τους ελεύθερης επιλογής το δικαίωμα να συνεργαστούν με οποιοδήποτε από τα νομίμως λειτουργούν τα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών.