ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ σε πορεία αναζήτησης συνεργασιώνRe – Battery Α.Ε. – ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ σε πορεία αναζήτησης συνεργασιών

19/03/2012


Σε ένα εξαιρετικά δημιουργικό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της διοίκησης της Re–Battery Α.Ε. και της διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Συσσωρευτών (ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρεσχέθει η ευκαιρία στη Re–Battery Α.Ε. να παρουσιάσει τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ίδρυση και λειτουργία της, του σκοπούς και τις καταστατικές αρχές της καθώς και τις γενικότερες απόψεις της για τους τρόπους που προτίθεται να υιοθετήσει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Από πλευράς του ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ χαιρετίστηκε η ίδρυση της Re–Battery Α.Ε. και ετέθησαν θέματα – ερωτήματα που σχετίζονται με τις επιδιώξεις των μελών του ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ και αφορούν θέματα συνεργασιών και βελτίωσης του περιβάλλοντος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 επ’ αφορμή της γενικής συνέλευσης του συνδέσμου στην οποία η Re–Battery Α.Ε. είχε προσκληθεί για να παρεβρεθεί.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να οικοδομήσουν πλαίσιο σταθερής συνεργασίας μέσα από σχετικές συζητήσεις που θα ακολουθήσουν.